Obec Klokočov
oficiální stránky obce
První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1546.
V obci se nachází památný strom
Klokočovská lípa.
více o obci
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcí

 1.1.2016

Vyhláška č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště

  1.6.2004

OZV- odpady

  1.3.2015 

OZV noční klid 

            1.1.2017
OZV - lázeňský  pobyt

            28.2.2012

 OZV - z ubytovací kapacity             28.2.2012
OZV - poplatky za psa

            28.2.2012

OZV - LÁZEŇSKÝ POBYT

            1.1.2019

OZV - Z UBYTOVACÍ KAPACITY             1.1.2019
OZV - REGULACE POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY

            25.11.2018

OZV o nocnim klidu c4-2018.doc

            1.1.2019

OZV - Zrušovací vyhláška

            1.1.2019

 OZV - pobyt 2.2019.doc

            1.1.2020

Klokočov-OZV - poplatek ze psů.doc

            1.1.2020

Klokočov - OZV - poplatky za  odpady 3-2019.doc

            1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací