Obec KlokočovObec Klokočov

Akce v okolí

Jako "okolí" jsou nastaveny okresy Havlíčkův Brod, Chrudim a Kutná Hora.


Josef Hnízdil - Odložený případ

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání

GASK Vás srdečně zve na vernisáž v sobotu 25/3 2017 od 16 hodin. Výstava představí reprezentativní průřez tvorbou českého malíře, který část svého života prožil v emigraci ve Francii a USA. Hnízdil se ve své figurálně zaměřené tvorbě soustředí v konkrétní i obecné rovině na člověka a lidský příběh. V malbě i plastice zachycuje lidský portrét v různých a často i neobvyklých polohách, v nichž překračuje hranici konečnosti. Vyjadřuje se v široké škále od portrétu konkrétních lidí, přes abstrahovaný portrét v podobě lebky, která někdy nabývá teatrálního charakteru, až k existenciálnímu zobecnění v krajině lidských lebek. Tradičními malířskými postupy využívání kontrastu světla a tmy a modelace světlem buduje prostory mentálních krajin. Na výstavě budou zastoupena díla od nejranějších obrazů ze sedmdesátých let po jeho nejnovější dosud nevystavené práce.

Více

Michael Hon - Jednoduše

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání
Typ

Michael Hon patří k nejmladší generaci malířů s vazbou na brněnský region. Věnuje se především minimalistické abstrakci. Od nezobrazivého gestického vyjádření přes dekonstrukci a živelný rozpad geometrických struktur, které byly ještě částečně spjaty s konkrétním reálným předobrazem krajiny, dekoru či vzoru se postupně propracoval ke klidné kontemplativní poloze. Vizuální hra stejně jako prozkoumávání samotného malířského procesu a práce s novými netradičními materiály nás přivádí do široce rozprostřeného vnitřního světa. Při koncipování obrazu si často ukládá předem jasně definovaná omezení týkající se výběru a skladby barev a podkladů na které jsou nanášeny. Jindy si předdefinuje počet doteků štětce na daný formát či své malování omezuje časovým limitem. Stěžejním prvkem jeho děl je jednoduchý tah malířského štětce obvykle v monochromní barevné realizaci s důrazem na jemné strukturální prokreslení. Minimálními prostředky se pokouší dosáhnout maximálního účinku čisté formy. Obraz nevnímá jen jako plošné médium, ale posouvá jej do objektové roviny. Důležité je pro Hona také dopadající světlo, které dále ovlivňuje intenzitu barev, materiálovou subtilnost i celkové estetické vyznění. Umělcovo experimentování a hledání přináší další posun v oblasti chápání a vnímání malby jakožto tradičního závěsného díla.

Více

Kateřina Blašková - Věčná matérie

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání
Typ

Kateřina Blašková má velice jemný cit pro detail. Ve své tvorbě za sebe nechává mluvit materiál, dává mu ten největší možný prostor. Zabývá se šperkem, který vytváří převážně z nalezeného mrtvého dřeva či kusů skla a dává jim tak druhou šanci. Vše sbírá při svých cestách v přírodě, na plážích, na krajích cest, ale i ve městech v různých částech světa. Sklo tříští a náhodně vzniklé tvary citlivě zabrušuje, leští, pískuje a každý, nově vzniklý šperk, je jedinečný a neopakující se. Kusům dřeva ponechává jejich tvar, malé prohlubně vyplňuje skleněnými střepy nebo nechává vyznít jen jejich specifickou strukturu. Každému, jedinému vytvořenému objektu určí vhodné minimalistické zavěšení, které elegantně zvýrazní daný šperk.

Více

Jan Kovářík - Xushi / Hmota prázdnoty

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání
Typ

Autorova výstava v GASK však tentokrát radikálně směřuje opačně od tradičního představení hmotných plastických děl. Místo výsledných odlitků se zde představí sochařské formy, z nichž se díla teprve rodí. Tvůrčí nástroj, který jakožto součást výrobního procesu zpravidla zůstává „utajeně“ v ateliéru, naopak vstupuje do významového ohniska výstavního prostoru. Obyčejný kus sochařského vybavení se tak proměňuje v cosi jako ready-made, vyměňuje si úlohu neviditelného „lůna“ esteticky krásných plastik za postavení post-estetického, konceptuálně provokativního objektu, který klade řadu zásadních otázek vztahujících se k přítomnosti a nepřítomnosti, originálu a kopie… Autor nás tak nutí přemýšlet nad samotným smyslem sochařství a umění obecně: V čem tkví kouzlo prázdné formy? Je jen materiálním přechodníkem ke zrodu sochy? Schránou, slupkou, skořápkou, mezicestou a mezikrokem? Jaký je soulad mezi jejím vnitřním negativním obsahem a vnějším technickým tvarem? Má schopnost nést sama břímě uměleckého artefaktu? Nestává se postupně již sama archaickou při nástupu nových technologií?Když je originál nenapravitelně zničen a jen sama negativní forma nese poselství hmoty, kterou obklopovala, jen ona může opět zrodit podstatu, kvůli níž sama vznikla…

Více

Roman Franta - Definice

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání
Typ

V předkládané sérii Definice autor obrací svou pozornost ke zkoumání lidského poznání, osobního vývoje a hledání vnitřní svobody a inspirace. Přitom vychází z definic a definitiv s osobitým chápáním významu těchto slov: pojmová určitost, forma, a definitiva výtvarného zpracování, danost či stálost významu velkých osobností a jejich myšlenek. Plátnům dominuje zjizvená čí potetovaná ženská figura doplněná textovými prvky (jmény umělců, citáty, osobní záznamy a komentáři). Umělec pak s hravostí a nadsázkou sobě vlastní konfrontuje jedince se společností a reflektuje jejich vztah v souvislostech kulturních, historických či z pohledu současného dění.

Více

Rychle a zběsile 8

Místo
Adámkova třída 341, 53901 Hlinsko
Datum konání
Typ

Více

Přes kosti mrtvých

Místo
náměstí Míru 177, 53803 Heřmanův Městec
Datum konání
Typ

Více

Pátá loď

Místo
Jeníkovská 138, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav
Datum konání
Typ

Více

Ztracené město Z

Místo
Tyršova 256, 58301 Chotěboř
Datum konání
Typ

Více

Bába z ledu

Místo
náměstí Míru 177, 53803 Heřmanův Městec
Datum konání
Typ

Více